Подорожуємо Україною - 40 міст і містечок >>
>>
Персоналії
Подорожуємо Україною

контактна інформація:

01004, м. Київ – 004,
вул. Пушкінська, 28А

© copy 2003 р.
дизайн: Віадук-Телеком
платформа: Lotus Domino


04/22/2005

Виступ Івана Зайця на пленарному засіданні про адміністративно-територіальну реформу

Шановні народні депутати!

Я хочу привернути вашу увагу до питання, яке спричиняє занепокоєність багатьох громадян та викликає стурбованість Української Народної Партії.

Це стосується деяких аспектів запропонованої урядом адміністративно-територіальної реформи.

Українська Народна Партія підтримує загальну філософію, яку уряд кладе в основу адміністративно-територіальної реформи і яка спрямована на посилення потенціалу місцевого самоврядування в Україні, зокрема з надання різноманітних послуг населенню. І ця філософія не підлягає сумніву.

Благородна мета забезпечити рівнодоступність послуг для кожного жителя країни вимагає більш комплексного підходу і не може зводитися до формального укрупнення чисельності місцевих територіальних громад та територіально-адміністративних одиниць, зокрема районів.

У зв’язку з цим, я хочу зупинитися на деяких принципах, які, на думку Української Народної Партії, мають бути враховані при здійсненні адміністративно-територіальної реформи.

По-перше, слід посилити вагу інфраструктурної складової адміністративно-територіальної реформи. На практиці це означає, що розміри територіальних громад та адміністративних районів, доступність послуг прямо залежать від розвитку інфраструктури, зокрема мережі та стану доріг.

Друге. В результаті реформи кожний рівень самоврядування повинен отримати свою сталу бюджетну дохідну базу. А це вимагає вирішення комплексу питань щодо удосконалення міжбюджетних відносин, формування матеріальної бази місцевого самоврядування, створення системи ефективного управління комунальною власністю і таке інше. З урядового законопроекту неможливо уяснити, що планується здійснити в цьому напрямку. А це цілий комплекс змін до низки законопроектів.

І, нарешті, при проведенні адміністративно-територіальної реформи слід врахувати специфіку регіонів України, зокрема природно-географічні умови та стан природного середовища.

Не так давно я зустрічався з мешканцями населених пунктів Верховинського і Косівського районів Івано-Франківської області, а також відвідав Народницький та Овруцький район Житомирської області. І скрізь мені говорили про необхідність враховувати специфіку цих територій.

Отже, окремого підходу вимагає реформа в гірських районах України, що мають свою унікальність та специфіку, відображену, зокрема, в Законі України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”. Враховуючи природно-кліматичні умови, розкиданість населених пунктів та їх велику віддаленість від районних центрів, а також відсутність доріг, треба добре подумати перед тим, як перекроювати території та громади.

Не варто відкидати з порогу пропозиції про збереження в гірських регіонах існуючих районів.

На нашу думку адміністративно-територіальна реформа має створити умови для реалізації державної політики, спрямованої на сталий, екологічно збалансований розвиток гірських територій.

Людям в гірських районах треба дати можливість заробляти собі на життя такими видами діяльності як екологічно збалансоване ведення лісового та сільського господарства, деревообробка, народні ремесла, зелений туризм, рекреаційні та культурно-туристичні послуги. Адміністративно-територіальна реформа повинна забезпечити випереджуючий інфраструктурний розвиток території, передусім розбудову мережі доріг, освітніх та медичних закладів, підтримку та захист дрібного та середнього підприємництва.

Державна політика щодо цих районів має бути спрямована на раціональне використання гірських ресурсів, сталий соціально-економічний розвиток гірських громад та збереження унікальних гірських екосистем.

Аналогічно до гірських районів, в районах, уражених Чорнобилем, не можна базувати реформу переважно на принципі укрупнення територіальних громад. Базовим орієнтиром реформи на цих територіях має бути принцип реабілітації як природного середовища, зокрема забруднених земель, так і людей. В таких місцевостях адміністративно-територіальна реформа повинна узгоджуватися з довгостроковою державною програмою щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Тож, підсумовуючи хочу сказати, що Українська Народна Партія підтримує зусилля уряду на проведення адміністративно-територіальної реформи, яка є дійсно нагальною. Водночас, ми застерігаємо уряд від поспішної її реалізації. Реформа має бути всебічно продуманою і має забезпечити розумне й гармонійне планування територій та надання громадянам якісно нового рівня послуг з боку держави та місцевого самоврядування на достатньо тривалий час, на десятиріччя.


Версія для друку На першу сторінку