04/28/2005
Іван ЗАЄЦЬ: “У результаті адмінреформи кожний рівень самоврядування повинен отримати свою сталу бюджетну дохідну базу”

“Українська народна партія підтримує загальну філософію, яку уряд кладе в основу адміністративно-територіальної реформи і яка спрямована на посилення потенціалу місцевого самоврядування в Україні, зокрема з надання різноманітних послуг населенню. І ця філософія не підлягає сумніву”, - зазначив перший заступник голови Української народної партії, народний депутат Іван ЗАЄЦЬ, коментуючи запропоновану урядом адміністративно-територіальну реформу.

Висловлюючи позицію УНП щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи, Іван ЗАЄЦЬ зупинився на деяких принципах, які, на думку партії, мають бути враховані.

“По-перше, слід посилити вагу інфраструктурної складової адміністративно-територіальної реформи. На практиці це означає, що розміри територіальних громад та адміністративних районів, доступність послуг прямо залежать від розвитку інфраструктури, зокрема, мережі та стану доріг. По-друге, в результаті реформи кожен рівень самоврядування повинен отримати свою сталу бюджетну дохідну базу. А це вимагає вирішення комплексу питань щодо удосконалення міжбюджетних відносин. З урядового законопроекту неможливо уяснити, що планується здійснити в цьому напрямку”, - зауважив Іван ЗАЄЦЬ.

Він наголошує, що при проведенні адміністративно-територіальної реформи слід врахувати специфіку регіонів України, зокрема, природно-географічні умови та стан природного середовища. На його думку, окремого підходу вимагає реформа в гірських районах України, що мають свою унікальність та специфіку, відображену, зокрема, в Законі України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”. “Враховуючи природно-кліматичні умови, розкиданість населених пунктів та їх велику віддаленість від районних центрів, а також відсутність доріг, треба добре подумати перед тим, як перекроювати території та громади”, - наголошує Іван ЗАЄЦЬ.

На його думку, аналогічно до гірських районів, не можна базувати реформу на принципі укрупнення територіальних громад і в районах, уражених Чорнобилем. Як вважає Іван ЗАЄЦЬ, базовим орієнтиром реформи на цих територіях має бути принцип реабілітації як природного середовища, зокрема забруднених земель, так і людей. В таких місцевостях адміністративно-територіальна реформа повинна узгоджуватися з довгостроковою державною програмою щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

“Водночас, ми застерігаємо уряд від поспішної реалізації реформи. Вона має бути всебічно продуманою і має забезпечити розумне й гармонійне планування територій та надання громадянам якісно нового рівня послуг з боку держави та місцевого самоврядування на достатньо тривалий час”, - відзначив Іван ЗАЄЦЬ.


Матеріали сайту Української Народної Партії