04/10/2003
Пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємства в Україні” (щодо класифікації підприємств)”

Самим проектом пропонується запровадити класифікацію підприємств відповідно до обсягів річного валового доходу та середньооблікової річної чисельності працівників.

В.Асадчев запропонував зробити перелік таких категорій вичерпним: мікропідприємства, малі підприємства, середні підприємства та великі підприємства, оскільки для цілей цього Закону, які були задекларовані (ведення статистики відповідно до параметрів Європейського Союзу), та за вимогами законодавчої техніки закон має бути максимально точним і зрозумілим кожному.


Матеріали сайту Української Народної Партії