11/17/2004
Депутатський запит народного депутата України Георгія МАНЧУЛЕНКА до Прем‘єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА щодо незадовільного виконання Закону України “Про Національну систему конфіденційного зв’язку” (№ 2843-3, № 2843)

На моє депутатське звернення до Голови Служби безпеки України Смешка І.П. за 2827 від 11.10.2004 р. щодо виконання Закону України “Про Національну систему конфіденційного зв’язку,” надійшла відповідь за № 18/16-10164 від 26.10.04р. за підписом Заступника Голови Служби А.Герасимова, в якій зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1520 “Про затвердження Державної програми створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку” на створення системи передбачалися витрати до 2007 року за рахунок Державного бюджету України – в обсязі 137,4 млн. грн за рахунок інших джерел фінансування – в обсязі 405 млн. грн.

Разом з тим, Законом України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” у видатках ДСТСЗІ на заходи щодо створення НСКЗ було передбачено 100 тис. грн., а Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” лише 10 тис. грн. Проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” на створення НСКЗ також передбачено тільки 10 тис. грн.

Такий стан фінансування не дозволяє забезпечити виконання першочергових заходів щодо розгортання НСКЗ, ставить під загрозу реалізацію та подальше виконання Закону України “Про Національну систему конфіденційного зв’язку” та негативно впливає на стан національної безпеки держави.

Зважаючи на вищевикладене, прошу Вас збільшити видатки держбюджету на створення, розвиток та забезпечення функціонування НСКЗ у 2005 році до 39 295, 32 тис. грн., як це передбачено Державною програмою створення, розвитку та забезпечення функціонування НСКЗ.

З повагою, Г.Манчуленко

Матеріали сайту Української Народної Партії