12/21/2006
ДЕКЛАРАЦІЯ про відновлення організаційної єдності Народного Руху України та Української Народної Партії та об’єднання всіх національно-демократичних сил України

Ми, повноважні представники Народного Руху України та Української Народної Партії;
Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом щодо необхідності консолідації національно-демократичних сил України;
Виконуючи політичну волю більшості членів наших партій;
Виходячи з спільної ідеології, спорідненості та демократичних цінностей наших політичних сил;
Усвідомлюючи небезпеку, яка нависла над Україною у зв’язку з поверненням до влади антиукраїнських сил;
Прагнучи здобути довіру українського народу до політичних сил, які відстоюють національну демократію;
Спираючись на програмові засади наших політичних партій, зокрема щодо наміру рішуче відстоювати національні інтереси України, інтереси національного споживача та виробника, національної культури і української мови;
Маючи на меті розбудову Української національної держави, демократичного, громадянського суспільства та інтеграцію України до європейських та євроатлантичних структур;
Зважаючи на досвід парламентських виборів 2006 року;
Беручи до уваги те, що роз’єднаність НРУ та УНП стримує процес об’єднання всіх національно-демократичних сил України;
Заявляємо про відновлення організаційної єдності обох партій як першого етапу на шляху до об’єднання національно-демократичних сил України.
З цією метою ми домовилися про наступне:
1. Утворити Раду НРУ – УНП у складі 12 осіб (по 6 від кожної партії), рішення якої приймаються консенсусом.
2. Затвердити Положення про Раду НРУ – УНП.
3. Проводити спільні засідання керівних органів партій не рідше одного разу на місяць.
4. Спільно діяти в усіх представницьких органах влади.
5. Проводити спільні політичні акції, приймати спільні заяви, звернення, відозви з актуальних питань життя країни.

З огляду на викладене, Народний Рух України та Українська Народна Партія звертаються до всіх національно-демократичних сил України з пропозицією:
- узгоджувати між собою і проводити, як правило, спільні політичні акції на загальнодержавному рівні, а також у регіонах країни;
- спільно відстоювати нашу політичну позицію, взаємно підтримувати діяльність партійних організацій та осередків;
- сприяти об’єднанню в єдині депутатські фракції представників наших партій в органах місцевої влади;
- об’єднати зусилля для спільної участі в наступних президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні;
- для реалізації цих завдань сформувати постійно діючий міжпартійний координаційний комітет.

Ухвалено 20 грудня 2006 року в місті Києві

Від Народного Руху України Борис ТарасюкВід Української Народної Партії Юрій Костенко


Матеріали сайту Української Народної Партії