03/25/2004
Депутатський запит народного депутата України Геогрія МАНЧУЛЕНКА до Прем’єр-міністра України Януковича В.Ф. щодо випуску 24-ох томногозібрання українських народних казок Зінчука Миколи Антоновича (№ 2621)

Шановний Вікторе Федоровичу!


На моє депутатське звернення до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України І.С. Чижа за № 2573 від 04.03. 2004 року щодо випуску 24-ох томного зібрання українських народних казок Зінчука Миколи Антоновича (с. Довгопілля Путильського району Чернівецької області) надійшла відповідь за № 1350/6/4-2 від 19.03. 2004 року, в якій повідомляється, що Комітет не має можливості згадане видання профінансувати повністю. Оскільки Програма випуску соціально значущих видань 2004 року вже сформована, 2-й том казок перенесено до проекту Програми випуску соціально значущих видань 2005 року.

Хочу зауважити, що аналогу цієї сподвижницької та унікальної праці немає в цілому світі, оскільки цей пласт української культури ніким не досліджувався та не впорядковувався. Цю титанічну роботу дослідник-аматор здійснював самотужки на власні кошти без будь-якої підтримки наукових центрів та органів влади.

Високу оцінку зібрані матеріали отримали з боку Інституту фольклору та етнографії ім.М.Рильського НАН України, ряду культурологічних видань та дослідників української фольклористики.

За їх оцінкою багатотомник належить до списку соціально значущих видань і потребує державного фінансового забезпечення.

Фольклористу Зінчуку М.А. виповнилося вже 79 років, стан його здоров’я нестабільний, що зумовлює невідкладність заходів щодо подальшого видання безцінних народних надбань.

Наступні томи казок знаходяться у видавництві “Світ”, але за відсутності коштів їх видання призупинено.

У зв’язку з цим, прошу Вас вишукати можливість профінансувати видання 24-ох томного зібрання українських народних казок Зінчука Миколи Антоновича вже в поточному 2004 році.

З повагою, Г.Манчуленко


Матеріали сайту Української Народної Партії