>>
Подорожуємо Україною - 40 міст і містечок >>
Про партію
Центральні органи
Голова партії
Заступники голови
Центральний провід
Правління
Рада УНП
Центральна контрольно-ревізійна комісія
Програма
Програма (повна версія)
Статут
Статут (повна версія)
Регіональні організації
З`їзди
VI з`їзд УНП
Учасники
Виступи
Фотоальбом
VII з`їзд УНП
Виступи
Учасники
Фотоальбом
Міжпартійний з`їзд
Виступи
Фотоальбом
VIII з`їзд УНП
Учасники
Виступи
Фотоальбом
Представництво у ВР IV скликання
Персоналії
Подорожуємо Україною

контактна інформація:

01004, м. Київ – 004,
вул. Пушкінська, 28А

© copy 2003 р.
дизайн: Віадук-Телеком
платформа: Lotus DominoУкраїнська Народна Партія
Програма

Програма складена з поєднанням традицій патріотичного руху українського народу 90-х років минулого століття з сучасними ідеями національної демократії. Програма враховує новітні європейські тенденції та християнські морально-етичні цінності, на які має орієнтуватися українське суспільство в умовах нових викликів, що несе глобалізація.

Стрижнем програми є її спрямованість на людину. Саме людина, її гідність і честь, її права і свобода розглядаються в Програмі як найвища соціальна цінність. Спираючись на цей постулат, Програма орієнтує Партію на роботу з творення в Україні нових суспільних відносин, демократії та екосоціальної економіки.

Програма спрямовує партію на правоцентристську платформу. Це означає роботу в напрямку розширення як політичної, так і територіальної бази Партії.

Програма чітко спрямована на реалізацію українським народом європейської та євроатлантичної перспективи. При цьому вона зорієнтована на розвиток духовної та культурної ідентичності українського народу в європейському домі 21 століття.

Програма Української народної партії – документ, у якому викладено світоглядні засади, цілі та завдання Партії, шляхи їх досягнення.

Програма визначає УНП, як:
· українську партію, світогляд якої грунтується на засадах національної демократії, що означає пріоритетність для партії національних інтересів України та її народу;
· народну партію, яка об’єднує громадян України, жінок і чоловіків різних національностей з різних регіонів держави, зацікавлених і готових згідно з чинним законодавством набути владних повноважень на всіх рівнях державної влади та місцевого самоврядування для реалізації цієї Програми;
· правоцентристську партію, що сповідує християнські, гуманістичні, загальнолюдські цінності та відкидає нетерпимість та насилля у будь-якій формі.

Основними цілями партії Програма визначає:
- забезпечити кожній людині свободу в рамках права та сприяти її волі до праці, утвердження особистості;
- побудувати в Україні демократичну державу європейського типу;
- побудувати в Україні екосоціальну, конкурентноздатну ринкову економіку, яка забезпечить високі стандарти якості життя людей на рівні розвинутих країн світу;
- зміцнювати українську політичну націю, сприяти національно-духовному відродженню;
- домогтися оптимального для українського народу входження України до Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного Договору.

Названі цілі взаємопов’язані, досягнення їх взаємообумовлене.

УНП прагне розбудувати партію, ідеї якої б сприймалися в усіх регіонах України. Ми визнаємо, що у членів партії можуть бути однакові погляди на фундаментальні цінності, але можуть бути різні точки зору щодо шляхів їх реалізації. Ми відкидаємо будь-яку нетерпимість щодо інших точок зору в партії. Ми готові до співпраці з іншими партіями, які сповідують близькі до наших ідеї і цінності або відверто не заперечують їх як у національному, так і міжнародному масштабі. Ми готові до створення політичних блоків на виборах з близькими до нас за ідейними засадами партіями для здобуття спільної перемоги.

Нову редакцію Програми Української народної партії затверджено V з’їздом УНП 20 грудня 2003 р.

Повний текст Програми

Версія для друку На першу сторінку